ADMINISTRAZIOAK

Administrazio publikoen laguntzarekin lan egitea ezinbesteko ardatza da gizarte gero eta bidezkoago eta zuzenago bat sortzeko.

FEDERAZIOAK

Lehiaketetan aukera sorta zabala eskaintzen dugu, kirol egokituko tokiko zein estatuko federazioen eskutik.

UDALAK

Udalerri batzuetan, elkarteko plan, programa edo ekintza batzuk garatzen dira.

KIROL EGITURAK

Modu inklusiboan lan egiten dugun klubak eta kirol erakundeak dira, sentsibilizazioa eta prestakuntza abiapuntu dutela.

GIZARTE EGITURAK

Sarean lan egitea funtsezkoa da gure erakundearen helburuak lortu ahal izateko, mantentzen ditugun komunikazio sistema onei esker.

ENPRESA LAGUNTZAILEAK

Familia handi horren parte dira, eta horiek gabe gaur egungo egiten ditugun ekintza asko ezin izango lirateke gauzatu.

ADMINISTRAZIOAK

Eskubideak defendatzen dituen eta kirolaren eta osasunaren esparruan aukerak hobetzeko lan egiten duen erakunde gisa, uste dugu administrazio publikoen laguntzarekin lan egitea ezinbesteko ardatza dela gizarte gero eta bidezkoago eta zuzenago bat sortzeko.

Ehun honetan sortzen diren loturak gero eta gehiago eta gero eta indartsuagoak dira. Noranzko berean arraun eginda, errazagoa da nahi diren emaitzak eskuratzea.

FEDERAZIOAK

Kirol klub bat garen aldetik, hainbat kirol etapa bereizten ditugu gure kirolariei eskaintzen dizkiegun modalitateen barruan. Eredu horren oinarriak dira trebetasunak lan psikomotorrarekin asimilatzea, kirol anitzeko sustapena eta errendimendu altua.

Ildo horretan, lehiaketetan aukera sorta zabala eskaintzen dugu, kirol egokituko tokiko zein estatuko federazioen eskutik.

UDALAK

Udalerri batzuetan, elkarteko plan, programa edo ekintza batzuk garatzen dira, hau da, parte hartzen dute kirolaren eta jardueraren esparruan aniztasun funtzionala duten pertsonek parte hartzeko eta gizarteratzeko aukerak hobetzearen alde.

KIROL EGITURAK

Modu inklusiboan lan egiten dugun klubak eta kirol erakundeak dira, sentsibilizazioa eta prestakuntza abiapuntu dutela.

GIZARTE EGITURAK

Sarean lan egitea funtsezkoa da gure erakundearen helburuak lortu ahal izateko, komunikazio sistema onei esker, informazio fluxua mantentzen dugu eta hori oso beharrezkoa da zerbitzua gero eta gehiago eta hobeto hel dadin. Elkarrekin indartsuagoak gara.

Familia handi horren parte dira, eta horiek gabe gaur egungo egiten ditugun ekintza asko ezin izango lirateke gauzatu.