GARDENTASUNA

Interes orokorreko dokumentazioa gure elkarteari buruz.

Estatutuak dira elkarte baten jardunerako funtsezko arauak, eta, arau juridikoko izaera ez duten arren, lotesleak dira bazkideentzat, elkartean sartu zirenean borondatez onartu baitzituzten.

ESTATUTUAK

Urteko jardueren memoriak elkartearen jarduerari buruzko datuak laburbiltzen eta aditzera ematen ditu. Ezagutu itzazu urtez urte lortzen ari garen aurrerapenak.

JARDUEREN MEMORIA

Urteko kontuak hamabi hilean behin finantza informazioa biltzen duten kontabilitate dokumentuak dira. Haszten elkarteak erabateko gardentasunarekin duen konpromisoa erakutsi nahi du.

URTEKO KONTUAK

Hitzarmen kolektiboan arautzen dira enplegatuaren eta enplegatzailearen arteko eskubideak eta betebeharrak. Gure elkartea Bizkaiko Kirol Lokalena eta Zelaiena da.

HITZARMEN KOLEKTIBOA